دیجی قسطی ، اصالت همۀ کالاهایش را تضمین و همۀ آن‌ها را با گارانتی عرضه می‌کند.

از آنجا که دیجی قسطی برای تامین کالاهای ارائه شده در وب سایت خود، تنها با شرکت‌های معتبر و تولید کنندگان رسمی و قانونی داخلی همکاری می‌کند، مشتریان می‌توانند مطمئن باشند که کالای دارای گارانتی، که دخل و تصرفی در آن صورت نگرفته و از مجاری قانونی وارد کشور شده است، را از دیجی قسطی خریداری می‌کنند.