آویز و زنجیر مادر و فرزند گالری پرنس

آویز و زنجیر مادر و فرزند گالری پرنس

 

وزن                    2.870

عیار                        18

رنگ                     طلایی