پلاک و زنجیر مدل بالرین گالری پرنس

پلاک و زنجیر مدل بالرین گالری پرنس 

وزن             2.750

عیار                 18

رنگ              طلایی