پلاک و زنجیر مدل بالرین گالری پرنس

پلاک و زنجیر مدل بالرین

 گالری پرنس

وزن                         2.750

عیار                          18

رنگ                          طلایی