گوشواره گل میخی گالری نخل طلا

گوشواره گل میخی

گالری نخل طلا

وزن            1/380

عیار            18

رنگ            طلایی