گردنبندمدال دار گالری نخل طلا

گردنبند مدال دار

گالری نخل طلا

وزن             19/730

عیار              18

رنگ             طلایی