گردنی سه زنجیره مدل گوی گالزری نخل طلا

گردنی سه زنجیره مدل گوی

گالری نخل طلا

وزن              12/100

عیار               18

رنگ              طلایی و سفید