انگشتر مدل پیچی گالری نخل طلا

انگشتر مدل پیچی 

گالری نخل طلا

وزن            2/750

عیار             18

رنگ            طلایی