سرویس مدل لوکس ستاره گالری نخل طلا

سرویس مدل لوکس ستاره 

گالری نخل طلا

وزن دستبند                 3/770

وزن گوشواره                2/250

وزن گردنبند                 11/280

عیار                             18

رنگ                             طلایی