انگشتر تراش دار مدل سوپر اوا گالری نخل طلا

انگشتر تراش دار مدل نمادار سوپرآوا

گالری نخل طلا

وزن               3/820

عیار                18

رنگ               ترکیب طلایی و سفید