سرویس تراش دار مدل قلب گالری نخل طلا

سرویس لوکس تراش دار مدل قلب

گالری نخل طلا

وزن                      45/860

عیار                       18

ترکیب                   ترکیب طلایی و سفید