زنجیر گردنی پولک دار گالری نخل طلا

زنجیر گردنی پولک دار دخترانه

گالری نخل طلا

وزن                 4/450

عیار                  18

رنگ                 طلایی