مدال لوکس تراش دار گالری نخل طلا

مدال لوکس تراش دار نمادار

گالری نخل طلا

وزن                    3/490

عیار                      18

رنگ                     ترکیب طلایی و مسی