زنجیر و دستبند ایتالییایی کم اجرت گالری پرنس

عیار                    18

وزن                   20.75 گرم

رنگ                   سفید