مدال زنجیر چشم کم اجرت گالری پرنس

عیار                             18

وزن زنجیر                    6.38 گرم

 وزن مدال                    1.29 گرم

وزن سنگ کسر نشده

زنجیر تکی فروخته می‌شود