زنجیر خودکاری کم اجرت گالری پرنس

عیار                    18

وزن                   23.14 گرم

رنگ                   سفید