نیم ست گل رز کم اجرت گالری پرنس

عیار                              18

وزن نیم ست                 12.4 گرم

وزن زنجیر                     1.54 گرم

رنگ                             رز گلد