نیم ست شنی کم اجرت گالری پرنس

عیار                              18

وزن مدال و گوشواره       11.25 گرم

وزن زنجیر                     6.74 گرم